Realizacje

Prace przy organach firmy Rieger w Zawadzie k. Tarnowa

Wykonane prace:

- demontaż i składowanie instrumentu z powodu prac malarskich na emporze
- czyszczenie całości
- wymiana lub uzupełnienie uszczelnień w wiatrownicy stożkowej, regulacja skoku stożków
- uzupełnienie papierowania na miechu
- naprawa pojedynczych piszczałek
- budowa skrzyni tłumiącej na silnik 
- renowacja powłoki malarskiej szafy (prace wykonane przez konserwatora dzieł sztuki)
- ponowny montaż na emporze.