Realizacje

Kompleksowa renowacja zabytkowych organów w Mariańskim Porzeczu

Kompleksowe prace konserwatorskie przy zabytkowych organach nieznanego twórcy
z połowy XVIII wieku w kościele MB Bolesnej w Mariańskim Porzeczu

- odtworzenie nieistniejącej konstrukcji cokołu instrumentu
- pionizacja i stabilizacja całych organów
- przywrócenie pierwotnej kolorystyki (prace prowadzone przez konserwatora dzieł sztuki)
- wymiana oskórowania miecha i rekonstrukcja niektórych jego części
- nowa dmuchawa i układ powietrzny
- wymiana nieoryginalnych okładzin klawiszy na kościane
- przegląd, przyporządkowanie do głosów i renowacja piszczałek
- dwa nowe głosy metalowe: Octava 2’ i Mixtura, menzury i układ według śladów na wiatrownicy
- renowacja spękanej wiatrownicy, uzupełnienie szczelin
- nowa trybowana piszczałka w środkowej wieży
- przywrócenie właściwej długości piszczałkom w wielkiej oktawie (pierwotnie była tam krótka oktawa, później przycięto piszczałki do układu dzisiejszego: C→E, D→Fis i E→Gis)
- rekonstrukcja urządzenia „Cymbelstern” - w instrumencie były ślady wskazujące na jego pierwotną obecność