Realizacje

Czyszczenie i reintonacja organów w sanktuarium OO. Pijarów w Warszawie

Wykonane prace:

– przebudowa kanałów powietrznych, relokacja dmuchawy

– czyszczenie instrumentu

– szlifowanie okładzin klawiszy manuału

– zmiana intonacji podstawowych głosów