Realizacje

Budowa ławki organowej

Ławka według historycznych wzorów do instrumentu W. Sauera z roku 1890